Usługi programistyczne Java


Java Enterprise Edition
(Java EE)
Java Standard Edition
(Java SE)
Android
(Java)

Aplikacje monolityczne, usługi internetowe SOAP/WDSL oraz mikroserwisy z REST API

Usługi programistyczne, outsourcing Java

Wykonujemy aplikacje monolityczne, usługi internetowe SOAP/WDSL oraz mikroserwisy z REST API. Zakres naszych usług obejmuje:

 • projektowanie (przypadków użycia, diagramów klas, diagramów sekwencji),

 • kodowanie (testy, implementację i refaktoryzację),

 • wdrożenia,

 • konfiguracje kontenerów aplikacji,

 • konfiguracje serwerów aplikacji,

 • konfiguracje serwerów autmatyzacji,

 • wsparcie dla firm w utrzymaniu i rozwoju istniejących rozwiązań Java,

 • migracje oprogramowania na platformę Java.

Technologie

java

Java EE API

java

Java SE API

android

Android

Javahibernate
eclipselinkspring

Boot MVC Security Social ...
JUnit TDD

Mockito API

Selenium WebDriver

JMeter Apache
maven
gradle
antjfrog
jenkinswildfly
tomcat
websphere
glassfishgit
svn

Współpraca

Oferujemy swoje usługi w następującym modelach współpracy:

 • Fixed Price

  Cena za projekt jest ustalana wraz z zakresem i harmonogramem na etapie podpisywania umowy.

 • Time & Material

  Współpraca w systemie zadaniowym. Rozliczenie godzinowe jest wykonywane na podstawie raportów z wykonanych zadań np. w systemie Jira.

 • Połączenie obu wyżej wymienionych modeli

  Niektóre elementy systemu wykonujemy kompleksowo, a pozostałe fragmentarycznie na podstawie zadań zdefiniowanych przez klienta.

O nas

Jesteśmy grupą niezależnych programistów oraz architektów oprogramowania. Niektórzy z nas współpracują ze sobą od roku 1999. Nasze relacje i doświadczenie budowaliśmy pracując przez wiele lat w korporacjach. W zależności od potrzeb podejmujemy wyzwania w projektach niezależnie lub tworząc dedykowany i zaufany zespół. Cały czas poszerzamy swoją wiedzę, aby móc jak najefektywniej wykonywać swoją pracę. Każdy projekt jest dla nas wyjątkowy.

Kontakt

logo
Comantech

Adres siedziby:

ul.Winogrady 16

61-663 Poznań

Biuro w Gdańsku:

w trakcie ogranizacji

+48 501-019-703

home@comantech.pl